39114
۱۶/۱۱/۹۶
۱۰:۴۳

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان:

محدودیت در افزایش حقوق اساتید دانشگاه، احتمال خروج اساتید از کشور را افزایش می دهد

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با بیان اینکه حداقل حقوق باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند تا قدرت خرید کاهش پیدا نکند، گفت: به جای محدود کردن حقوق اعضای هیات علمی، جلوی حقوق های غیرمتعارف گرفته شود.

سیدرضا میرعسکری در گفتگو با روشن خبر، در مورد ایجاد محدودیت در افزایش حقوق اساتید دانشگاه، اظهار کرد: حقوقی که اعضای هیات علمی دانشگاه دریافت می کنند، بر مبنای پایه، رتبه علمی و کارهای پژوهشی است و عدم افزایش حقوق برای این قشر یک نوع اجحاف است.

 

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با بیان اینکه حداقل حقوق باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند تا قدرت خرید کاهش پیدا نکند، افزود: به جای محدود کردن حقوق اعضای هیات علمی، جلوی حقوق های غیرمتعارف گرفته شود. از جمله باید شکاف حقوق پزشکان و سایر اقشار را کاهش دهند.

 

وی با اشاره به مبهم بودن این سیاست در سال های آینده، گفت: اگر این عدم افزایش حقوق در سال های بعد نیز ادامه پیدا کند، چه نتیجه ای خواهد داشت. عدالت این نیست که همه حقوق یکسان دریافت کنند، بلکه دریافت هر کس متناسب با کارایی اش باید باشد.

 

میرعسکری با اشاره به اینکه این گونه قوانین در آینده اساتید دانشگاه تاثیر گذار خواهد بود، اضافه کرد: احتمال افزایش انگیزه اساتید برای خروج از کشور وجود دارد.

 

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با بیان اینکه شاید حالت بهتر برای افزایش حقوق ها، افزودن یک عدد مشخص به حقوق ها است، اظهار داشت: اگر این عدم افزایش حقوق اعمال شود، این شائبه به وجود می آید که اصلا همه افزایش حقوق ها در گذشته اشتباه بوده است.

 

میرعسکری تاکید کرد: اعضای هیات علمی با توجه به تلاش گسترده در تولید علم و نقش ویژه در تربیت جوانان کشور، نیاز به پاسخگویی حداقل های زندگی خودشان هستند.

ارسال نظر