36624
۲۸/۰۸/۹۶
۱۸:۲۴

یادداشت/عضوهیات علمی دانشگاه گیلان

یک بام و دو هوای عجیب مردان سیاست

دیروز به دنبال مصون نگه داشتن امام رضا(ع) در مذاکره و مناظره ها بودند، اما امروز برای رسیدن به اهداف خود امام را اهل مذاکره و مناظره معرفی میکنند . واقعاً این یک بام و دو هوا را چه باید کرد.

به گزارش روشن خبر، دکتر حمید پورعیسی، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در مورد تغییر ماهیت و برخورد برخی از سیاست مداران با موضوعات مختلف؛ نوشت:

 

ما شاهدیم کسانی که هیچ اعتقادی به امام، شهدا، رهبری، ولایت، اسلام، دین و دیانت ندارند چگونه کمند قدرت و مسئولیتها را قبضه کردند و چهار چنگی چسبیدند و ول نمی کنند،

دروغ، ریا، تزویر، چاپلوسی، نیرنگ، تظاهر خوراکشان شده، تا دیروز در میتینگ‏های سیاسی،  خواهان اصلاح جمهوری اسلامی و تغییر نظام ولایی بودند؛ امروز مدافع شدند. تا دیروز در نوشته ها و سخنرانی هایشان همه چیز را زیر سوال می بردند، امروز مجریان همان قوانین شدند، دیروز قانون اساسی باید اصلاح می شد امروز محور است. یعنی برای آنها امروز نان قدرت ساز است باید بشود محور وحدت و یکپارچگی ملی.

 

دیروز موشکها تهدید بود امروز فرصت شده است، دیروز سپاه و بسیج مداخله گران بی ربط بودند امروز نیروی مقاومت و پشتیبان دولتند. دیروز نیروهای ارزشی و اصولگرایان واقعی و پایبندان به اصول انقلاب کاسبان تحریم بودند اما امروز که خود از تحریم کاسبی می کنند دم فرو بستند و زبان به افتخار باز می کنند که ما مملکت را مفت نفروختیم بلکه هنوز کار ما ناتمام است و لایحه برای تکمیل فروش انقلاب و نیروهای مدافع انقلاب به بازار مجلس می دهند تا پروژه سرنگونی نرم انقلاب در پازل دیکته شده ی کدخدایان نیرنگ و قدرت کامل شود.

 

دیروز به دنبال مصون نگه داشتن امام رضا(ع) در مذاکره و مناظره ها بودند، اما امروز برای رسیدن به اهداف خود امام را اهل مذاکره و مناظره معرفی میکنند . واقعاً این یک بام و دو هوا را چه باید کرد. زمانه، چنان ما را پیچانده است که گره های سخت و نجات از آن هزینه بردار شده است . خدایان اتهام و دروغ بر مسندهای قدرت تکیه زده اند و دستان چپاول با نشانه های عدالت رخ نمایان کرده است. متظاهران، به عارفان سیاسی تبدیل شده اند و مرگ ترسان و شکم گنده ها از بیت المال به گرسنگان خدمت تبدیل گشته اند. تشنه گان سرنگونی نظام ولایی، امروز تکیه گاه و حافظان نظام شده اند وا عجبا دنیا چقدر کوچک و تنگ و تاریک است و چه زود ماهیت‏ها را برملا می کند .

ارسال نظر