35539
۰۱/۰۸/۹۶
۲۲:۲۶

معرفی کتاب «طراحی و پیاده سازی کتابخانه الکترونیکی»

کتاب «طراحی و پیاده سازی کتابخانه الکترونیکی» تهیه و تنظیم مرضیه هدایت پناه و با همکاری دکتر احمد هدایت پناه در ۱۰ فصل به نحوه طراحی و طبقه بندی کتاب ها به صورت دیجیتالی پرداخته است

به گزارش روشن خبر، کتاب «طراحی و پیاده سازی کتابخانه الکترونیکی» تهیه و تنظیم مرضیه هدایت پناه و با همکاری دکتر احمد هدایت پناه در ۱۰ فصل به نحوه طراحی و طبقه بندی کتاب ها به صورت دیجیتالی پرداخته است

 

 

 

 

ارسال نظر