29694
۰۶/۰۲/۹۶
۱۹:۰۳

تألیف کتاب مرجع کاربردی برای راهبردهای ناب، چابک و ترکیبی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب مرجع کاربردی برای راهبردهای ناب، چابک و ترکیبی تألیف دکتر محمود مرادی عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه و مهندس نیما اسفندیاری توسط انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.

به گزارش روشن خبر، کتاب مرجع کاربردی برای راهبردهای ناب، چابک و ترکیبی تألیف دکتر محمود مرادی عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه و مهندس نیما اسفندیاری توسط انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.

 

سازمان­های تولیدی همواره در عصر­های مختلف با توجه به اقتضائات محیطی به دنبال رویکردی مناسب برای رسیدن به بهره ­وری بیشتر در کسب و کار خود بوده ­اند و این دغدغه پیوسته ذهن صنایع گوناگون را به خود مشغول کرده است.

 

از این رو صنعت تولید در طول تاریخ همواره با الگوواره ­های تولیدی مواجه شده است. چهار دوره کلی را می­توان برای نسل­ های سیستم های تولیدی قائل شد. این سیستم­های تولیدی عبارت است از: تولید دستی، تولید انبوه، تولید ناب و تولید چابک. اما امروزه سازمان­ها با توجه به افزایش توقعات مشتریان و شدت یافتن تغییرات محیطی به دنبال حفظ بقا و کسب مزیت رقابتی هستند. لذا دو رویکرد تولیدی ناب و چابک مورد توجه بسیاری از مدیران قرار گرفته است.

 

هدف اصلی کتاب حاضر، تبیین و تشریح سه راهبرد ناب، چابک و ترکیبی و نیز مفاهیم مرتبط با زنجیره­ های تأمین آن­ها است. اما با توجه به ورود رویکردهای تولیدی به مبحث زنجیره تأمین و همچنین گستردگی فراوان موضوع زنجیره تأمین، مؤلفان بر آن شدند تا فصل اول کتاب را به بررسی مقدماتی زنجیره تأمین اختصاص دهند.

 

تلاش مؤلفان در نگارش این کتاب بر این بوده است که بتوانند مرجعی مناسب و کاربردی در زمینه موضوعات مطرح شده، برای تمامی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه تولید و عملیات و نیز سازمان­های تولیدی فراهم آورند.

ارسال نظر