27675
۲۸/۱۱/۹۵
۱۱:۳۱

تدوین کتاب بیولوژی و فیزیولوژی ماهیان خاویاری دریای خزر در دانشگاه گیلان

کتاب «بیولوژی و فیزیولوژی ماهیان خاویاری دریای خزر»، توسط دکتر بهرام فلاحتکار عضو هیات علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و مهندس ایرج عفت پناه، دانشجوی دکتری شیلات دانشکده منابع طبیعی تدوین و منتشر شد.

به گزارش روشن خبر، کتاب «بیولوژی و فیزیولوژی ماهیان خاویاری دریای خزر»، توسط دکتر بهرام فلاحتکار عضو هیات علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و مهندس ایرج عفت پناه، دانشجوی دکتری شیلات دانشکده منابع طبیعی تدوین و منتشر شد.

در این کتاب به بیولوژی و فیزیولوژی گونه های حاضر در دریای خزر پرداخته شده است که برخی از آن ها نظیر فیل ماهی به دلیل سرعت رشد بالا، ضریب تبدیل غذای مناسب، تطابق سریع با شرایط پرورش و مقاومت نسبت به عوامل بیماری زا و شرایط استرس زا، کاندید مناسبی برای آبزی پروری در سطح جهان می باشند تا با درک مناسب از وضعیت این ماهیان در دریا، بتوان به حفظ و حراست این ماهیان ارزشمند و محیط های زیست طبیعی آن ها از طریق بازسازی و احیای ذخایر همت گماشت.

در فصول این کتاب به علل کاهش ماهیان دریای خزر، ویژگی های تولید مثلی ماهیان خاویاری دریای خزر، سیستم عصبی و هورمون های درگیر در فیزیولوژی تولید مثل، مهاجرت و … پرداخته شده است.

ارسال نظر