27557
۲۳/۱۱/۹۵
۲۳:۱۸

ترجمه کتاب «دگرگونی شهرها» توسط عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

کتاب دگرگونی شهرها نظریه شهری و حیات شهری تألیف پروفسور دیوید تورنز توسط دکتر فردین علیخواه عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان ترجمه شد.

به گزارش روشن خبر، کتاب دگرگونی شهرها نظریه شهری و حیات شهری تألیف پروفسور دیوید تورنز توسط دکتر فردین علیخواه عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان ترجمه شد.

در این کتاب به بررسی جنبه های مختلف حیات شهری نظیر مسکن، سیاست اجتماعی، نابرایری، گردشگری و آثار جهانی شدن بر شهر پرداخته شده است و از ویژگی مهم این کتاب آن است که در آغاز هزاره جدید، درباره بسیاری از مسائل و مشکلات شهرهای امروزی؛ چه در کشورهای در حال توسعه و چه کشورهای توسعه یافته؛ بحث می کند.از دیگر نقاط مثبت کتاب، رفتن به عمق زندگی روزمره و جستجوی تحولات در این عرصه با توجه به تحولات گسترده جهانی است. در این خصوص او به رفتارهای خرید، سبک زندگی و تفاوت خانه و مسکن می پردازد. تورنز در این کتاب از مباحث جدید مربوط به شهر غافل نشده است. برای مثال یک فصل از کتاب خود را به موضوع پایداری شهری اختصاص داده و به خوبی پیوند بین شهر و محیط زیست را نشان می دهد.

ارسال نظر